Što ima novo u svijetu droga i drogiranja?

Vrlo se često odgovor na ovo pitanje zaustavlja na sintagmi „novih droga“ koje odavno već nisu nova pojava i samo su jedna od „puzzli“ u slici suvremenog drogiranja.

Ostali dijelovi slagalice su: promjena obrazaca uzimanja droga (politoksikomanija), mjesta i vremena uporabe, normalizacija korištenja droga u stručnjačkom i javnom prostoru, promjena profila konzumenata i kulturoloških značenja korištenja droga.

Svi dijelovi ove slagalice stavljeni zajedno mogu nam dati smisleniju sliku u kojoj se korištenje droga uklapa u suvremeni način života, vrijednosti i kognitivne sheme nove generacije konzumenata kao i drugačije paradigme liječenja, tretmana i prevencije koje prate (a možda i anticipiraju) potrebe novih korisnika.

Nove droge i ostali marketinški trikovi tržišta droga

U klasičnim marketinškim strategijama „NOVO“ je široko korišten atribut koji ima funkciju privući pažnju potrošača prema nekom proizvodu. Na tržištu droga osim ove funkcije, atribut „NOVO“ ima još jednu važnu ulogu: potencirati distancu od tradicionalnog imaginarija drogiranja i njegove povezanosti s ovisnošću, marginalizacijom i gubitništvom.

Poput marketinških trikova koji se koriste za stare proizvode u nekom novom ruhu, tako su i  tzv. nove droge sintetički kemijski spojevi koji imitiraju učinke starijih, poznatih droga, često višestruko potentniji, a radi „home –made“ izrade i opasniji. Prisutne su već dvadesetak godina na tržištu droga, a o njima se u posljednjih 10 godina intenzivno govori jer se pojavljuju sa sve većom učestalošću. Do prije koju godinu govorilo se o pojavi jedne nove droge tjedno, sad je broj novih droga premašio 60 godišnje. Ritmom od pojave 1 nove droge tjedno stiglo se do 880 novih psihoaktivnih spojeva prema posljednjim podacima Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti (EMCDDA, https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/14644/2022.2419_IT_02_wm.pdf ).

Nove droge praktične su i zato što su legalne, barem u nekom početnom periodu komercijalizacije, a pojam „legaliteta“ važan je suvremenim konzumentima koji su više usmjereni na konformiranje normama nego na njihovo kršenje. Oni se konformiraju modelima izvrsnosti kojima su svakodnevno bombardirani i ne žele biti u opoziciji mentalitetu svoga vremena. Na tržištu droga kao i drugih roba prisutni su i drugi marketinški trikovi.  Toliko željenu distancu između slike nekadašnjeg ovisnika i novog konzumenta kad su u pitanju “stare” droge pomažu stvoriti i novi običaji konzumacije, način na koji se uzima, mjesto i vrijeme određeni za konzumaciju.

Ako se ne radi o novoj drogi, onda je tu neki novi način na koji se uzima stara droga, a drugačiji su običaji uzimanja koji propisuju mjesto i vrijeme. Sve je više prisutan anglosaksonski model u kojem se od ponedjeljka do petka funkcionira besprijekorno radeći cijeli dan, a vikend postaje vrijeme razuzdanog opuštanja koje se ne ubraja u sliku nečije opće funkcionalnosti. Ovaj, mogli bi ga nazvati Dr. Jeckyll i Mr. Hyde model, izvrsno se uklapa u postojeći društveno-ekonomski sistem osiguravajući i proizvodnju i potrošnju dobara i usluga.

Tržište droga koristi i epitete “Bio” i “Etno” za one, sve brojnije, ekološki “osviještene” pojedince koji štuju prirodu sa svim njenim proizvodima, pa bili oni i halucinogeni ili se pozivaju na tradiciju (korištenje psihodeličnih gljiva u šamanskim ritualima) https://www.vutra.org/threads/%E2%9D%80-the-majka-%E2%9D%80-majka-priroda-se-seli-na-drugi-forum.5430/page-2 . Veliku uslugu tržištu marihuane dalo je i sve što se događalo oko medicinski indicirane marihuane gdje je atribut “medicinski” povećao atrakciju proizvoda po principu “ono što je dobro za bolesne, ne može biti loše za mene”, opet smanjujući kognitivnu disonancu kod onih koji su imali kakvu skrupulu usađenu u obiteljskom ili školskom ambijentu.

Novi načini distribucije također ohrabruju upotrebu budući da se različite vrste droga, novih i starih, legalnih i ilegalnih, mogu kupiti preko interneta na web stranicama na kojima su recenzije, popusti, akcije za one koji se uključuju u distribucijsku mrežu i sl. (drugs-center.biz buycocaineforsale.com buycokeonline.net zamnesia.com.).

Međutim, pojava novih droga nije ugrozila tržište „starih“ droga. U  posljednjih 20-tak godina povećava se  interes za stimulirajućim  psihoaktivnim tvarima (kokain, ecstasy i amfetamini), kao i povratak interesa za sredstvima za umirenje, hipnoticima i halucinogenim drogama, često u obliku  miješanja istih potencirano s uporabom alkohola. Među najmlađima su popularne tzv. „droge- ulazna vrata”, legalne supstance psihoaktivnog djelovanja koje se nalaze u kućnim apotekama (Tavor, Valium, Xanax, snifanje lijekova protiv bolova kao što je Oki). Sve je, dakle, u igri i najčešće u koktelu koji se prigodno servira u nešto starijim ili novijim društvenim običajima kao što su glazbeni festivali ili chemsex. (https://en.wikipedia.org/wiki/Party_and_play )

Podijeli ovaj post

Vezani članci