“Ima li pilota u avionu?”

Nedavna kriza izazvana pandemijom Corona virusa učinila je da na površinu isplutaju nove moguće  „pandemije“ u vidu poremećaja mentalnog zdravlja koji eksponencijalno rastu osobito među mladima kako na globalnoj razini, tako i u Hrvatskoj (Štimac Grbić D., Izazovi mentalnog zdravlja u Hrvatskoj danas, https://hrcak.srce.hr/file/406831). Pandemija Covid 19 nije u ovoj priči uzrok već „triger“, ona  je učinila vidljivim i prepoznatljivim ono što se s mladima zbiva. Među problemima mentalnog zdravlja, kad su u pitanju mladi, od posebnog su interesa ponašanja povezana s korištenjem droga, kako u mogućoj perspektivi razvoja ovisnosti, tako i u perspektivi rizičnih ponašanja koje mogu dovesti do posljedica po mentalno zdravlje.

Novi epidemiološki podaci ukazuju na to da drogiranje nije izašlo iz mode, dapače ono je u porastu, iako se mnogo štošta promijenilo u populaciji korisnika droga, načinu drogiranja, mjestu i vremenu kad se ove aktivnosti upražnjavaju, te vrsti droga koje se koriste. Promijenio se i odnos društva prema ovoj pojavi, što nas dovodi pred nove izazove u radu s mladima koji koriste droge.

Epidemiologija

Postotak osoba u Europi koje su tijekom života ( u dobi od 15 do 64 godine) došle u dodir s drogama prije petnaestak godina bio je 20%. Posljednje Europsko izvješće o drogama: Trendovi i razvoj 2022. procjenjuje da je 29% europske populacije u navedenoj dobnoj skupini barem jednom u životu koristilo neku drogu.

Nedavno objavljeni Izvještaj o drogama u svijetu Ujedinjenih naroda, odnosno Agencije za droge i kriminalitet  (UNODC) upozorava na porast broja osoba koje koriste droge u svijetu u istoj dobnoj skupini; tako u periodu od 2010. do 2020. godine droge koristi 26% više ljudi.

Prevalencija uporabe kanabisa u Europi pet puta je veća od ostalih ilegalnih sredstava. Dok je kod uporabe drugih droga odnos muškaraca i žena konzumenata 5:1, za kanabis on je 2:1 u dobnoj skupini mladih. Uporaba kanabisa u posljednjih 12 mjeseci među stanovnicima EU-a u dobi od 15 do 34 godine procjenjuje se na 15,5 %.  Među osobama u dobi od 15 do 24 godine  ovaj je postotak 19,1 % (9,0 milijuna) za korištenje kanabisa u prošloj godini, a 10,4 % (4,9 milijuna) tijekom posljednjeg mjeseca.  

Jedan od novijih trendova je i povećanje udjela THC (aktivne supstance) u smoli kanabisa (21%) u odnosu na biljku kanabisa (11%), kao i značajniji porast poteškoća povezanih s konzumacijom kanabisa prema zabilježenim podacima o praćenju stanja, prijema hitnih službi i novih zahtjeva za tretman ovisnosti. U širenju tržišta proizvoda na bazi kanabisa zabrinjava i pojava „lažnjaka“ , odnosno industrijske konoplje posute sintetskim kanabinoidima, snažnim i potencijalno otrovnim spojevima koji oponašaju utjecaj THC-a.

Po raširenosti uporabe slijedi kokain kojeg je tijekom života konzumiralo 5,5% europskog stanovništva u dobi od 15 do 64 godine, a u skupini mladih 2,2% tijekom prošle godine. Dok je kokain omiljena droga bogatijih europskih zemalja, najrašireniji stimulansi siromašnijih su amfetamini (3,1% tijekom života i 1,9% mladih u protekloj godini). Zabrinjava i triplikacija broja ovisnika o crack-u („kokain za siromašne“) u europskim zemljama u periodu od 2010. do 2020. godine.

Uporaba heroina i ostalih opioida i dalje je relativno rijetka, iako su često dio „koktela“ problematičnih konzumenata, budući da je  dominantan način uporabe droga kod ove skupine konzumenata korištenje više droga istovremeno.

Najbrojniji konzumenti su mladi, a razine konzumacije su puno više nego kod prijašnjih generacija.  

Prema UN-ovom Izvještaju o drogama u svijetu 2022. godine trend legalizacije kanabisa u Sjevernoj Americi povećao je konzumaciju kanabisa među mladim odraslim osobama što se povezuje s povećanjem psihijatrijskih poremećaja, hospitalizacija i suicida u ovoj populaciji. Legalizacija je istovremeno povećala prihode od poreza i smanjila broj osoba uhapšenih zbog posjedovanja kanabisa. Bilježi se rast proizvodnje i prodaje psihoaktivnih droga. Proizvodnja kokaina porasla je za 11% u 2020 u odnosu na 2019. godinu. U periodu između 2010. i 2020. godine zapljena metamfetamina povećala se za 5 puta. Proizvodnja opijuma u istom periodu povećala se za 7%. U Kanadi i SAD-u bilježi se značajan porast smrti od predoziranja uzrokovanih širokom upotrebom fentanila, snažnog opijatskog analgetika.

Podijeli ovaj post

Vezani članci