Kompas

Za lakšu (samo)procjenu

Čemu služi?

Kompas nam pomaže u orijentaciji kada nismo sigurni gdje se nalazimo

On je navigacijski instrument koji nam može pomoći pri (samo)procjeni nekog stanja ili ponašanja.

Standardizirani DUDIT test pruža vam ukupnu procjenu mogućih problema vezanih uz konzumaciju droga. Na sljedećem linku možete ga ispuniti potpuno anonimno.

Ako procijenite da imate problem ili  iz nekog drugog razloga trebate pomoć i podršku, pitajte stručnjake.inje