Dalekozor - interaktivno-informativna platforma za mlade

web: www.dalekozor.org

e-mail: info@dalekozor.org

Pokretačica platforme:

Udruga za pomoć ovisnicima “Vida” Rijeka

adresa: Slogin kula 12, 51 000 Rijeka

web: www.droga-online.com.hr

e-mail: udrugavida.rijeka@gmail.com

tel: 051 371089