Što je to ‘zlouporaba droga’?

Autor: Petar Banić, dipl.iur. Dalekozorov suradnik, pravnik Petar Banić, odgovara nam na često pitanje mladih – što je to sve ‘zlouporaba droga’?. U idućim recima doznaj kada možeš doći u doticaj sa zakonodavstvom zbog posjedovanja ili preprodaje droga. Sukladno podacima Ureda za droge Ujedinjenih naroda primjetan je trend kontinuiranog rasta zlouporabe opojnih droga na globalnoj […]

Rad za opće dobro

Autorica: volonterka Udruge “Vida” Dora Štefan, mag.iur. Rad za opće dobro koristi se kao zamjena za kaznu zatvora ili novčanu kaznu. U skladu s člankom 55. Kaznenog zakona, kazna zatvora koju se zamjenjuje radom za opće dobro mora biti izrečena u trajanju manjem od jedne godine. Sud će u tom slučaju jedan dan zatvora zamijeniti […]

Probacija

Autorica: volonterka Udruge “Vida” Dora Štefan, mag.iur. Probacija je nadzirana i uvjetovana sloboda počinitelja.ice kaznenog djela, a osobe uključene u probaciju mogu biti okrivljenici.e, osuđenici.e i zatvorenici.e. Okrivljenici.e su osobe protiv kojih su podignute optužnice koje još nisu potvrđene, protiv kojih su podnesene privatne tužbe ili izdan kazneni nalog. Osuđenici.e su osobe kojima je pravomoćnom […]