Autorica: volonterka Udruge “Vida” Dora Štefan, mag.iur.

Probacija je nadzirana i uvjetovana sloboda počinitelja.ice kaznenog djela, a osobe uključene u probaciju mogu biti okrivljenici.e, osuđenici.e i zatvorenici.e.

Okrivljenici.e su osobe protiv kojih su podignute optužnice koje još nisu potvrđene, protiv kojih su podnesene privatne tužbe ili izdan kazneni nalog. Osuđenici.e su osobe kojima je pravomoćnom presudom utvrđena krivnja za počinjenje kaznenog djela. Zatvorenici.e su osobe protiv kojih je u primjeni mjera istražnog zatvora.

Probacija se temelji na odlukama izrečenim u prethodnom postupku, a kojima se izriče rad za opće dobro, uvjetna osuda sa zaštitnim nadzorom, posebnom obvezom/sigurnosnom mjerom, uvjetni otpusti ili obveze. Kako bi se spomenute sankcije započele izvršavati, za svaku se osobu u početku postupka probacije donosi Pojedinačni program postupanja.

Cilj probacije je resocijalizacija počinitelja.ice kaznenog djela, smanjenje rizika od počinjenja novog kaznenog djela, zaštita društvene zajednice, ali i reintegracija počinitelja.ice u zajednicu. Probacija također omogućuje počiniteljima.icama da zadrže posao, socijalne i obiteljske veze. Počinitelji.ice kaznenih djela su tijekom probacije ‘pod budnim okom probacijskih službenica i službenika’, osoba koje rade u probacijskim uredima i koje su Zakonom o probaciji ovlaštene za obavljanje probacijskih poslova. Sektor za probaciju u Republici Hrvatskoj sastoji se od Središnjeg ureda i četrnaest probacijskih ureda nadležnih za jednu ili više županija. Probacijske službenice i službenici, uz provođenje nadzora i stručnih postupaka, pružaju pomoć i podršku osobama uključenima u probaciju.

Svaka osoba uključena u probaciju ima svoje obveze i prava. Počinitelj.ica kaznenog djela koji.a se nalazi u sustavu probacije obvezan.na je redovito se javljati nadležnom probacijskom uredu, uredno izvršavati sve zadatke u skladu s utvrđenim rokovima i dinamikom izvršenja te bez odgode obavijestiti ured ako mijenja prebivalište ili boravište. Tijekom probacije osoba ima pravo na zaštitu osobnosti i tajnost osobnih podataka, pravo pritužbe na postupanje probacijskog službenika te pravo uvida u podatke osobnika, osim u stručne nalaze, mišljenja i procjene.

Udruga “Vida” surađuje s Probacijskim uredom u Rijeci te omogućava osuđenicima.cama s problemom ovisnosti izvršenje sankcije rada za opće dobro u Udruzi.

Podijeli ovaj post

Vezani članci