Autorica: volonterka Udruge “Vida” Dora Štefan, mag.iur.

Rad za opće dobro koristi se kao zamjena za kaznu zatvora ili novčanu kaznu.

U skladu s člankom 55. Kaznenog zakona, kazna zatvora koju se zamjenjuje radom za opće dobro mora biti izrečena u trajanju manjem od jedne godine. Sud će u tom slučaju jedan dan zatvora zamijeniti s dva sata rada. Radom za opće dobro može se zamijeniti i novčana kazna ako je ona izrečena u iznosu manjem od tristo šezdeset dnevnih iznosa. Sud će tako jedan dnevni iznos novčane kazne zamijeniti s dva sata rada.

Uz sud, rad za opće dobro može kao obvezu odrediti i državni.a odvjetnik.ca kada odbacuje kaznenu prijavu ili odustaje od kaznenog progona.

Maksimalno trajanje na koje se rad za opće dobro izriče je 730 sati rada, a počinitelj.ica svoj rad mora izvršiti u roku od mjesec dana do dvije godine. Rad će se izvršiti samo uz pristanak osuđenika.ce koji se daje nadležnom probacijskom uredu. Nadležni probacijski ured, uz rok za izvršenje rada za opće dobro, određuje i sadržaj rada uz dogovor osuđenika.ce i pritom vodeći računa o osuđenikovim.činim sposobnostima.

Ustanove u koje probacijska tijela upućuju osuđenike na rad su npr. udruge, ustanove za psihički bolesne osobe, bolnice, domovi za starije i nemoćne, centri za odgoj i obrazovanje, centri za rehabilitaciju, škole, muzeji, knjižnice, sportski klubovi, poduzeća koja se bave komunalnim djelatnostima, tijela javne vlasti i mnoge druge. U Udruzi “Vida” također omogućavamo odrađivanje rada za opće dobro.

Svaki je osuđenik.ca tijekom obavljanja rada za opće dobro pod nadzorom probacijskog službenika s kojim održava savjetodavne razgovore. Probacijski službenici vode Evidenciju o odrađenim satima rada te obilaze osuđenike.ce na mjestima izvršavanja rada za opće dobro. Rad za opće dobro osuđeniku.ci omogućuje da izvrši izrečenu kaznenu sankciju na slobodi i da se resocijalizira, održi socijalne veze s obitelji, ali i da „vrati dug“ društvenoj zajednici.

Za kraj, bitno je spomenuti da se radom za opće dobro ne može zaraditi, on je besplatan i ne smije služiti stjecanju dobiti već isključivo postizanju koristi za društvo i opće svrhe izvršavanja kaznenopravne sankcije!

Podijeli ovaj post

Vezani članci