Rad za opće dobro

Autorica: volonterka Udruge “Vida” Dora Štefan, mag.iur. Rad za opće dobro koristi se kao zamjena za kaznu zatvora ili novčanu kaznu. U skladu s člankom 55. Kaznenog zakona, kazna zatvora koju se zamjenjuje radom za opće dobro mora biti izrečena u trajanju manjem od jedne godine. Sud će u tom slučaju jedan dan zatvora zamijeniti […]