Oporavak i podrška ženama s ozbiljnim mentalnim poremećajima: Izazovi i pristupi

Žene koje se suočavaju s ozbiljnim poremećajima mentalnog zdravlja, koji znaju biti uzrokovani dugoročnim i svakodnevnim upotrebljavanjem psihoaktivnih tvari, često se suočavaju s jedinstvenim izazovima i preprekama na putu prema zdravlju i dobrobiti. Njihova iskustva su oblikovana složenim mrežama društvenih, kulturnih i institucionalnih čimbenika koji mogu otežati pružanje odgovarajuće skrbi i podrške. Jedan od ključnih […]