Društvena podrška i doprinos konzumiranju droga: Dilema žena u oporavku

Žene koje se suočavaju s problemima ovisnosti suočavaju se s jedinstvenim izazovima koji proizlaze iz socijalnih i kulturnih normi vezanih uz njihov spol. Društvo često postavlja rigidna očekivanja o tome kako žene trebaju funkcionirati u društvu. Žene su često opterećene očekivanjima vezanim uz uloge majke, supruge i skrbnice. Ovisnost stvara disonancu između očekivanja i stvarnosti, često rezultirajući osjećajem srama i krivnje. Prihvaćanje da žene imaju jednako pravo na ranjivost i oporavak ključno je za stvaranje podržavajućeg okruženja.

Žene s problemima ovisnosti često se suočavaju s posebnom stigmom povezanom s njihovim spolom. Stereotipi o “neodgovornim majkama” ili “slabim ženama” mogu ih dodatno marginalizirati. Ova stigmatizacija može otežati ženama traženje pomoći i priznavanje vlastite ovisnosti zbog straha od gubitka podrške i osude okoline.

Razumijevanje veza između trauma, roda i ovisnosti ključno je za holistički pristup oporavku. Žene često doživljavaju rodno specifične traume koje su povezane s moći, kontrolom i odnosima. Ovisnost može postati način suočavanja s ovim traumama, a tretmani bi trebali uzeti u obzir ove specifičnosti kako bi se potakao održiv oporavak. Žene s problemima ovisnosti trebaju sigurne prostore u kojima mogu izraziti svoje izazove, strahove i ciljeve bez straha od osude. Grupne terapije koje uključuju rodno osjetljive pristupe mogu pružiti podršku ženama, omogućujući im da dijele svoje iskustvo s drugima koji prolaze kroz slične izazove.

Empowerment žena s problemima ovisnosti uključuje i obrazovanje o rodnim ulogama i njihovom utjecaju na ovisnost. Razbijanje stereotipa, poticanje na promjenu društvenih normi te pružanje alata za samopouzdanje i jačanje su ključni elementi u izgradnji puta prema oporavku.

Razumijevanje socio-kulturnih aspekata povezanih s rodom ključno je za stvaranje podržavajućeg okruženja za žene s problemima ovisnosti. Potrebno je raditi na destigmatizaciji, promicanju rodno senzibilnih tretmana i poticanju društvenih promjena koje će omogućiti ženama s problemima ovisnosti da se osnaže, pronađu podršku i krenu prema putu oporavka. Empatičan pristup koji uzima u obzir specifičnosti povezane s rodom ključan je za stvaranje društva u kojem svaka žena ima priliku za ozdravljenje i integraciju.

Literatura: Falkin, G. P., & Strauss, S. M. (2003). Social supporters and drug use enablers: A dilemma for women in recovery. Addictive behaviors28(1), 141-155.

Podijeli ovaj post

Vezani članci